Guvernul a aprobat ajutorul pentru apicultori

2515

În cursul ședinței de ieri, Guvernul a aprobat hotărârea prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol”. Anunțul a fost făcut și pe pagina de socializare a secretarului de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu.

Astfel, se precizează că se impune această măsură întrucât familiile de albine nu au putut să beneficieze de hrană suficientă, din cauza diminuării timpului pentru cules, precum și a cantității mici de polen și nectar. Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii, dar și apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Alți beneficiari sunt apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii. Sprijinul financiar va fi în valoare de 20 lei/familia de albine, reprezentând aproximativ 48% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Termenul de depunere a cererilor şi documentelor însoțitoare la Directiile Agricole Județene este 31 octombrie 2019.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, respectiv 37.000.000 lei se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate MADR pe anul 2019.

Sursa foto: pagina de socializare Daniel Botănoiu