Pe 1 Septembrie la orele 12:00 a început depunerea cererilor de finanțare in MYSMIS pentru dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre.

1432

În cadrul unei conferințe de presă, directorul general al ADR S-V Oltenia le-a declarat jurnaliștilor:
„Au fost publicate ghidurile finale pentru 3 apeluri pentru investiții in dezvoltarea integrata și incluziva în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane. Perioada de depunere a aplicațiilor 01 octombrie 2023, ora 12:00-01 aprilie 2024, ora 12:00.Investițiile vor avea ca scop conservarea și protejarea ecosistemului natural și pot viza următoarele categorii de spații verzi: parcuri și grădini publice, cu spații verzi permeabile; păduri urbane; păduri-parc; grădini botanice; alte spații verzi naturale și semi-naturale urbane, respectiv amenajarea de terenuri slab utilizate sau abandonate, zone cu vegetație naturală – tufișuri, pajiști.
Apelul de proiecte dedicat municipiilor reședință de județ este de tip necompetitiv. Bugetul total alocat: 57.114.353 euro, pentru fiecare municipiu reședință de județ existând o alocare financiară prestabilită.
✓ Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 100.000 euro,
✓ Valoarea maximă eligibilă este de 12 milioane euro (cu condiția încadrării în alocarea predefinită pentru fiecare municipiu reședință de județ).
Celelalte două apeluri de proiecte sunt de tip competitiv. Bugetul alocat pentru municipii este de 10.544.188 euro, în timp ce orașele au la dispoziție un buget total de 20.209.694 euro.
Ajutorul financiar nerambursabil: maximum 98% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Pentru municipii, valoarea eligibilă a unui proiect este de minimum 100.000 euro și maximum 6 milioane euro. Pentru orașe, valoarea minimă eligibilă este de 100.000 euro, iar valoarea maximă este de 3 milioane euro.”

Magda Lungu, șeful Departamentului PDU, a precizat în cadrul conferinței: „A fost postat spre consultare publica Ghidul de finanțare pentru microîntreprinderi prin ajutoare de minimis- perioada de consultare publica 25 august – 18 septembrie 2023. Buget alocat peste 49 milioane euro. Totodata a mai fost postat spre consultare publica ghidul pentru „Digitalizare in folosul IMM-urilor”- perioada de consultare publica 30 august -22 septembrie. Bugetul alocat peste 21 milioane euro.
Situația depunerilor de proiecte pentru cele 3 apeluri (drumuri județene, eficienta energetica si infrastructură școlară)
Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 49.411.765 euro.
Sunt eligibile microîntreprinderile care propun investiții în mediul urban, indiferent de localizarea sediilor sociale ale acestora.
Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de minimis: o construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;
o dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.
Prin Anexa IV la proiectul de ghid, se propun 222 de coduri CAEN eligibile, din domeniile agro-alimentar, inginerie industrială și materiale, IT&C și digitalizare, industrii creative, sănătate și wellness, sisteme, procese, instalații, echipamente, tehnologii de mediu/ protecția mediului, sisteme de transport.
Consultarea publică se desfășoară în perioada 25 august – 18 septembrie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro. „

Directorul General Adjunct al Adr S V Oltenia, Marius Vărgatu prezent la conferință a precizat: „Agenția este organism intermediar pentru Programul tranziție Justa
ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar, va avea ca atribuții: evaluarea, selecția și contractarea proiectelor; servicii de informare și help-desk; verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare, rambursare și plată; monitorizarea proiectelor.
Cu o alocare totală de 2,53 miliarde euro, Programul Tranziție Justă urmărește să atenueze impactul închiderii sau transformării unor activități economice dominante în economia locală a 6 județe din România (Dolj, Gorj, Hunedoara, Galați, Prahova și Mureș) și să faciliteze tranziția acestora la neutralitatea climatică.
Cele două județe eligibile din regiunea Sud-Vest Oltenia, Dolj și Gorj, vor beneficia de o alocare substanțială, care însumează 949,23 milioane euro, prin intermediul următoarelor priorități:
✓ Prioritatea 1 – Tranziția la neutralitatea climatică în județul Gorj (537,20 milioane euro);
✓ Prioritatea 3 – Tranziția la neutralitatea climatică în județul Dolj (412,03 milioane euro).
Din bugetul Programului, 58% este direcționat către dezvoltarea întreprinderilor și antreprenoriatului, 22% este destinat sprijinirii investițiilor în energie verde și mobilitate nepoluantă, 11% vizează sprijinirea tranziției forței de muncă, 5% – ecologizarea și reconversia siturilor contaminate, în timp ce 4% se îndreaptă către acțiuni de asistență tehnică. „

Directorul Adr S-V Oltenia își dorește ca mediul de afaceri și UAT- urile să atraga fondurile europene alocate regiunii noastre, și prin intermediul mass media informațiile să ajungă cât mai repede la viitorii beneficiari. „Ne vom folosi de toate mijloacele de informare pentru ca toți să înțeleagă foarte bine ce au de făcut. În această perioadă pe site- ul Agenției și pe paginile de socializare prezentăm tutorialele ROREG.
Este vorba de o serie de tutoriale video de tip e-learning, concepută pentru a le oferi beneficiarilor de proiecte europene din mediul urban posibilitatea să își dezvolte competențele necesare pentru a gestiona și implementa eficient proiecte cu finanțare europeană.
Clipurile sunt concepute astfel încât cei care le parcurg să beneficieze de o experiență de învățare atractivă, modernă, inovatoare și adaptată cerințelor apelurilor de proiecte din cadrul programelor regionale de finanțare.
Cele 40 de tutorialele acoperă patru tematici diferite și își propun să consolideze cunoștințele și abilitățile posibililor beneficiari de fonduri europene în:
• Planificare Strategică;
• Management de Proiect;
• Documentații tehnico – economice. Proprietatea;
• Achiziții publice.”