SCDA Simnic – locul unde se afla o colectie genetica de vaci cu lapte, fara egal in tara ca potential biologic

5134

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic-Craiova

Noi suntem interesati de ce se- nîntâmplă aici, locul unde se află o colecţie genetică, de vaci cu lapte, fără egal în ţară ca potenţial biologic. S.C.D.A. Şimnic deţine, prin eforturile ameliorative ale prof.univ.dr. Constatin Găvan şi echipei de cercetare- „un diamant” al Doljului. Am avut prilejul sa cunoastem si sa discutam cu prestigioşi cercetatori care lucreaza si studiaza atat in laboratorul de ameliorarea plantelor si biotehnologii vegetale, protectia plantelor si producere de samanta cat si in laboratorul de ameliorarea taurinelor de lapte,controlului calitatii furajelor,laptelui si produselor lactate. Inginerii si medicii din Statiune au performante deosebite atat in cercetarea pentru realizarea unei linii moderat consangvinizate de vaci din rasa Baltata cu Negru Romaneasca cat si in dezvoltarea de hibrizi de porumb romanesti, productivi, grau din categorii biologice superioare,orz, floarea soarelui cu insusiri superioare de calitate si rezistenta.

Iata ce ne-au declarat cercetatorii :

Studiul a fost realizat în cadrul unui program de cercetare dezvoltat în cadrul stațiunii S.C.D.A. Șimnic cu respectarea normele autorității naționale de zootehnie (codificare, identificare, control oficial al producției) în cadrul programului de ameliorare al Asociației Conducătoare a Registrului Genealogic al rasei BNR (A.G.C.T.R). 

Au fost dezvoltate diverse strategii de reproducere pentru îmbunătățirea producției, conformației, sănătății și, mai recent, a eficienței economice a vacilor de lapte. Importanța diversității genetice atât între rase diferite, cât și în cadrul aceleași rase, ne-a oferit posibilitatea conservării bazei genetice.

Unul dintre obiectivele ameliorării necesită orientarea selecției spre tipuri morfo-productive cu nivele potențiale mari pentru producția de lapte, dar cu aptitudini de funcționalitate și sănătate bună.

În urmă cu aproximativ 43 de ani s-au efectuat  importuri de vaci din rase ameliorate ca Holstein Friză și Simmenthal. De la data importului în anumite ferme există nuclee de vaci care la ora actuală sunt la a 6 -7 generații (ținând cont de intervalul între generații de 5 – 5,5 ani). Aceste vaci crescute în condițiile fermelor din România prin interacțiunea genotip mediu au început sa primească IDENTITATE PROPRIE diferită de vacile de tip Holstein  care s-au importat în ultimii cinci ani.

Realitatea economică și financiară cu care se confruntă producția animalieră în zona de influență a S.C.D.A. Șimnic – Craiova (Oltenia) a determinat să introducem conceptul de schimbare a genotipurilor pentru a se potrivi cu mediul în loc de a schimba mediul pentru a se potrivi cu genotipurile neadaptate.

Gospodăriile cu număr mic de vaci de lapte sunt o realitate specifică spațiului rural românesc, iar pentru aceasta se propune utilizarea unor scheme de ameliorare cu nuclee care maximizează îmbunătățirea genetică, reduce rata consangvinizării și duce la scăderea unor cheltuieli aferente.

Nucleul central a fost reprezentat de efectivul de vaci de lapte Bălțată cu Negru Românească de la S.C.D.A. Șimnic. Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine din România execută controlul oficial al producției de lapte Obiectivul programului de ameliorare ar trebui să reconsidere aceste nuclee adaptate și care dau adevărata identitate a Bălțatei cu Negru Românească.

Unul dintre nuclee este efectivul de vaci de lapte de la Sațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Șimnic, jud. Dolj, unde vacile din rasa Bălțată cu Negru Românească provin din reproducția continuă a unui efectiv de juninci si vaci din rasa Friză europeană importată în anul 1977 din Danemarca. De-a lungul anilor fluxul de gene necesar lărgirii bazei genetice de la S.C.D.A. Șimnic s-a realizat prin utilizarea de gene valoroase din rasa Holstein și BNR  tauri proveniți de la S.C.D.A Șimnic și de la alte unități din România. Izolarea reproductivă calculată pe 6 generații este de 0,61.

Începând din anul 1980 din cele mai bune vaci (mame de taur) au fost obținuți de-a lungul generațiilor un număr de 188 taurași care au parcurs etapele testării la Semtest Craiova. De la acești tauri s-a obținut un număr de 175.000 doze m.s.c. din care o parte  au fost folosite pentru însamantarea vacilor de la Simnic, precum și în toată populația de vaci din fermele de vaci din rasa BNR. Taurii proveniti de la S.C.D.A. Șimnic codificați și autorizați de autoritatea națională zootehnică au fost folosiți în scopul izolării reproductive.

Taurii au fost aleși pe baza valorilor de ameliorare pentru producția de lapte și pentru dezvoltare corporală. Alegerea pentru dezvoltare corporală a fost facută pe baza unui indice format din 0,5 (statura) + 0,25 (adâncimea trunchiului) + 0,25 (largimea pieptului) taurii corespunzători țelului propus au fost selectați ca tauri parteneri să formeze generații de descendenți masculi și femeli în ferma S.C.D.A. Șimnic.

Fiind stațiune de cercetare cu obiective în cercetarea zootehnică s-a inițiat un program de ameliorare local cu implicații considerabile asupra vacilor din rasa Bălțată cu Negru Românească din zona de nord și sud a Olteniei.

Obiectivul programului de ameliorare a fost orientat în vederea selecției vacilor spre obținerea unei linii moderat consangvinizată din rasa BĂLȚATĂ cu NEGRU  ROMÂNEASCĂ  – ȘIMNIC cu nivele productive mari de lapte, dar cu o conformație și constituție robustă, longevitate funcțională mare, cu adâncimi și lărgimi mari în vederea creșterii randamentului la tăiere a carcaselor vacilor reformă.

Reținerea animalelor pentru nucleul de selecție s-a făcut după următoarele criterii:

  • cantitatea de grăsime;
  • evaluarea caracterelor biologice de conformație corporală-constituție, care dau rezistența la efortul de producție solicitat și capacitatea de adaptare la condițiile de creștere și exploatare specifice Olteniei;
  • longevitatea productivă
  • rezistenta la imbolnaviri

Nucleul de producție a cuprins 106 capete vaci și a fost completat ulterior cu încă 20 capete vaci

iar nucleul de selecție de 50 capete, cu cele mai bune producții de lapte constituie sursa de progres genetic.

Lucrările de selecție au dus la obținerea unei linii moderat consangvinizata de vaci de rasa Bălțată cu Negru Românească – Șimnic, adaptat condițiilor de mediu, cu identitate proprie cu producție mare de lapte, caracteristici de rusticitate, longevitate productivă cu rezistență sporită la îmbolnăviri și aptitudini foarte bune privind randamentul la tăiere.

Efectivul de vaci obținut este un rezervor genetic cu putere de difuzibilitate către crescătorii de vaci la nivel național.

Din cadrul efectivului de vaci din linia moderat consangvinizata din rasa Bălțată cu Negru Românească – Șimnic obținut prin selecție în decurs de 6 generații, s-au identificat mame de taur de la care sau obtinut 188 tauri pentru testare care au fost recoltati pentru material seminal congelat la Semtest Craiova .

Tabel 1

Producția de lapte

Anul Efectiv mediu de vaci (capete) Producția medie de lapte (l) Producția toatal de lapte (l)
2017 95 10.675 1.014.125
2018 96 10.880 1.044.480
2019 98 11.000 1.078.000

 

În acest studiu 7 caractere liniare au fost utilizate pentru îmbunătățirea robusteței vacilor de lapte din linia moderat consangvinizată Bălțată cu Negru Românească – Șimnic și anume: statura, lărgimea pieptului, adâncimea corporală, unghiularitatea, unghiul crupei, lărgimea crupei și condiția corporală. . Vacile cu dezvoltare corporală mai mare au și o capacitate digestivă mai mare și pot consuma mai multe furaje de volum (furaje mai ieftine și ușor de produs).
Rezultatele acestui studiu arată clar importanța caracterelor legate de supraviețuirea animalelor în efectivul de vaci BNR – Șimnic și a caracterelor legate de rata concepției, ambele tipuri de caractere sunt caractere legate de robustețea vacilor din linia moderat consangvinizată din Bălțată cu Negru Românească – Șimnic. Robustețea vacilor de lapte este o însușire multicaracter și reflectă succesul combinativ al mai multor caractere (fecunditate, balanță energetică, longevitate, docilitate, sănătate, mobilitate, fitness).