Începutul de an vine cu vești bune pentru fermierii români. Dacă până acum lucrurile erau destul de confuze în ceea ce privește fondurile europene în anii de tranziție 2021-2022, acestea încep să capete contur și să se clarifice.

2640

Interviu reazitat cu Andra Popescu, consultant fonduri europene

„Autoritatea de Management pentru PNDR (AM PNDR) a prezentat în data de 4 februarie 2021 propunerile pe care Ministerul Agriculturii le are în vedere pentru a le notifica către Comisia Europeană pentru perioada de tranziție 2021-2022.”

„Comisia Europeană a înaintat în data de 31 octombrie 2019 Consiliului și Parlamentului European propunerea de regulament care conține dispozițiile tranzitorii. (…) Regulamentul pentru tranziția PAC a fost aprobat în data de 23 decembrie 2020 (Regulamentul (UE) nr. 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului). Regulamentul prevede extinderea aplicabilității cadrului legal existent în anii 2021-2022 și suplimentarea bugetului aferent PNDR cu resurse aferente anilor 2021 și 2022 din noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2021-2027). Măsurile de tranziție au în vedere și resursele pentru dezvoltare rurală provenite din Instrumentul de redresare economică al Uniunii Europene ca urmare a crizei provocate de COVID-19.”

România beneficiază în perioada 2021-2022, la fel ca toate celelalte țări europene, de regulamentul de tranziție. România va avea la dispoziție pentru această perioadă aproximativ 2,15 miliarde de euro prin mecanismul de tranziție, din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) distribuția anuală fiind următoarea:

  • 1,18 miliarde euro în anul 2021
  • 967 milioane euro în anul 2022.

Acestei alocări i se adaugă Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) cu un buget de 692,1 milioane euro.

Astfel bugetul alocat României pentru finanțarea agriculturii  în perioada de tranziție  2021-2022 este de 2,84 miliarde euro.

Pentru partea de dezvoltare rurală, vestea este că o mare parte din submăsurile din vechiul PNDR 2014-2020 se vor redeschide.

„În perioada 2021-2022, ghidurile vor rămâne cele din PNDR 2014-2020 (cu unele ajustări, în special în privința criteriilor de punctaj), chiar dacă banii alocați vor fi din noul exercițiu financiar.”

Se vor redeschide majoritatea liniilor de finanțare prin AFIR cum ar fi : submăsurile 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 4.1; 4.1A, 16.4; 17.1; etc;

Printre cele mai accesate măsuri se regăsesc submăsurile destinate fermelor mici, instalării si dezvoltării tinerilor fermieri.

Redeschiderea submăsurii 6.1- Instalarea tinerilor fermieri este așteptată cu nerăbdare de tinerii fermieri care vor să se instaleze ca șefi de exploatație. În perioada de tranziție 2021-2022, finanțarea este una semnificativă, de cca 100 milioane euro alocare FEADR. Există premisele ca in scurt timp, pe site-ul AFIR să fie publicat ghidul de finanțare aferent anului 2021,  astfel incât fermierii trebuie să demareze procedurile de elaborare a  documentației în vederea depunerii proiectului pentru obținerea unui sprijin financiar de maxim 50.000 euro.”

„Peste 4000 de ferme mici vor beneficia prin submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, de un buget consistent de 60,90 milioane euro alocare FEADR, sprijinul financiar fiind de 15.000 de euro /fermă. La acestea se adaugă alocări distincte pentru fermele din zona montană.”

„Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații  agricole va beneficia de noi sesiuni de depunere a proiectelor anul acesta si anul viitor. Alocarea FEADR pe total componente ale acestei submăsuri este de 634,22 milioane euro.”

Submăsura 4.1 va avea linii distincte de finanțare:

  • Investiții în exploatații prin achiziții simple și echipamente de irigații in fermă (exceptând legumicultura si cartoful)
  • Investiții în exploatații agricole vegetale și/sau zootehnice prin modernizare, condiționare, procesare (exceptând legumicultura si cartoful)
  • Investiții în exploatații agricole prin achiziții de utilaje pentru tineri fermieri
  • Investiții în exploatații agricole  zootehnice pentru producție primară și marketing
  • Investiții în exploatații agricole pentru legume și cartofi (productie primară, condiționare, marketing, utilaje, irigații/ modernizare, procesare si marketing)

Cei care vor să mai obțină o finanțare de până la 90%, vor mai putea ajunge la acest procent doar în acești doi ani de tranziție, din anul 2023 reducându-se cota de finanțare. Singurele care vor avea un avantaj mai mare vor fi cooperativele agricole care vor ajunge până la maximum 75%.

Finanțarea activităților nonagricole va continua și in această perioadă de tranziție cu alocări FEADR de:

  • 50 milioane euro  prin submăsura 6.2 – Sprijin pentru inființarea de activități neagricole (cu targetare către acțiuni referitoare la resurse regenerabile și reciclare)
  • 100 milioane euro prin submăsura 6.4 – Investiții in crearea și dezvoltarea de activități neagricole

„În ceea ce privește fondurile europene dedicate irigațiilor, este important de precizat că în lista cu măsuri pentru anii de tranziție a fost scoasa de la finantare Submăsura 4.3 „Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații” care a beneficiat in anii trecuti de un buget de peste 400 milioane de euro. Exista in schimb există o schemă nouă în cadrul submăsurii 4.1, special pentru achiziții simple și echipamente de irigații în fermă, cu o alocare de peste 104 milioane de euro.”

„După perioada de consultări publice și postarea ghidurilor in consultare și ulterior a ghidurilor finale, se preconizează ca toate liniile de finanțare să fie active cel mai târziu in luna iunie 2021.”