Regia Autonomă Aeroportul International Craiova a prezentat echipamentele achizitionate in cadrul proiectului „Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova”

1059

Prin achiziționarea de echipamente specifice”, proiect finanțat în cadrul Axei Prioritare nr. 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectiv specific 2.3 – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, cu o valoare totală de 58.592.243,49 lei inclusiv TVA, din care cofinanțare UE • 35.688.313,65 lei fară TVA.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Internațional Craiova prin extinderea şi modernizarea acestuia în vederea creșterii accesibilității regionale, în condiții de siguranță și în acord cu obiectivele de protecție a mediului.
Echipamente achizitionate:

 1. Autospecială pentru curățat pista cu plug, perie rotativă și turbosuflantă: 3
  buc.
 2. Autofreză de zăpadă pentru pistă, căi de rulare și platforme de aviație
  (capacitate mare): 1 buc.
 3. Utilaj multifuncțional cu perie, freză de zăpadă, lama împins zăpadă și
  cositoare: 3 buc.
 4. Autodegivror pentru pistă, căi de rulare și platformă de aviație: 1 buc.
 5. Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor
  înierbate: 1 buc.
 6. Degivror aeronave tip I și II/III: 1buc.
 7. Autospecială stingere incendii pe sașiu special prevăzută cu braț de
  străpungere: 1 buc
 8. Autospecială pentru stingerea incendiilor de tipul celor utilizate pe
  aeroporturi – 1 buc
 9. Echipament autopropulsat destinat pentru determinarea coeficientului de
  frânare pe supfrafetele aeroportuare: 1 buc.
 10. Echipament multifuncțional cu atașamente pentru întreținerea suprafețelor
  de mișcare.
  Conferința a fost susținută de Sorin Manda– director Aeroportul Internațional Craiova și Cosmin Vasile președintele Consiliul Județean Dolj