Subvenția la motorină pentru 2019, în linie dreaptă

2424

Fermierii trebuie să își pregătească actele pentru subvenția la motorină. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță oficial că depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului I 2019 (ianuarie – martie), se va face în cursul lunii aprilie.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

Așadar, beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul 2019, trebuie să depună cererile de solicitare a ajutorului de stat, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.