POR 2014-2020 la bilanț: Fonduri nerambursabile de peste 1,6 miliarde de euro în regiunea Sud-Vest Oltenia

1628

Dezvoltarea durabilă și echitabilă a regiunii Sud-Vest Oltenia, îmbunătățirea calității vieții și creșterea competitivității economiei regionale. Sunt obiectivele asumate și îndeplinite constant de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, care continuă să își reconfirme statutul de instituție etalon pe harta dezvoltării regionale din România. Un statut dobândit și menținut printr-o activitate transparentă și imparțială de gestionare la nivel regional, în calitate de Organism Intermediar, a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și de implementare a politicilor de dezvoltare regională, în concordanță cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare ale României, precum și cu obiectivele UE în domeniul coeziunii economice și sociale.

POR 2014-2020 vine în sprijinul dezvoltării regionale și al îmbunătățirii calității vieții. Astfel, prin intermediul celor 15 Axe Prioritare, finanțează investiții în infrastructura urbană, socială, de sănătate (UPU, ambulatorii) și educațională (creșe, grădinițe, școli, licee), drumuri județene, infrastructura de turism și obiective de patrimoniu, precum și investiții în reabilitarea termică a clădirilor publice și a blocurilor de locuințe, lucrări de cadastru, achiziționarea de panouri fotovoltaice, centre de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri sau dezvoltarea IMM-urilor. Principalii beneficiarii ai POR sunt autoritățile publice locale, ONG-urile, unitățile de învățământ și cercetare, unitățile de cult și IMM-urile.

Bilanțul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, înseamnă nu mai puțin de 1.726 de proiecte depuse, în valoare nerambursabilă de 2,27 de miliarde de euro, inclusiv apelurile SUERD (Strategia UE pentru Regiunea Dunării) și apelurile naționale. Au fost semnate 740 de contracte, în valoare nerambursabilă de aproximativ 1,686 de miliarde de euro. Sunt cifre care reflectă performanța ADR Sud-Vest Oltenia în gestionarea POR, precum și capacitatea de a obține mereu rezultate notabile.

Având în vedere faptul că, în cadrul anumitor priorități de investiție, au fost depuse foarte multe proiecte, prin care alocarea regională inițială a fost depășită cu până la 350%, dar care nu au fost contractate, ADR Sud-Vest Oltenia, prin Directorul General, Doamna Marilena Bogheanu, a întreprins demersuri constante în vederea identificării unor soluții privind realocarea de fonduri suplimentare și supracontractarea în cadrul priorităților care au performat.

Aceste eforturi s-au concretizat, astfel încât, la această dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, suma atrasă, de 1,686 de miliarde de euro, este de 2,5 ori mai mare decât alocarea regională inițială, iar estimările experților din cadrul ADR Sud-Vest Oltenia arată că, până la sfârșitul anului, se vor afla în implementare 850 de contracte în cadrul POR 2014-2020.

PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE ACCESATI: https://www.adroltenia.ro/fonduri-nerambursabile-de-peste-16-miliarde-de-euro-bilantul-por-2014-2020-la-nivelul-regiunii-sud-vest-oltenia/