Veste bună pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic

2478

Guvernul a  aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018. 

Valoarea plafonului dedicat ajutoarelor naționale tranzitorii este de 268.466.600 euro, bani care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Fondurile nu sunt deloc de neglijat și sunt distribuie în sectorul vegetal astfel:  102.361.800 euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil, 6.600 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră, 1.656.200 euro pentru tutun, 100.800 euro pentru hamei și 1.818.600 euro pentru sfeclă de zahăr. Cuantumul pentru fiecare hectar se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea sumelor prevăzute la suprafețele eligibile corespunzătoare.

Dacă ne referim la sectorul zootehnic, sumele sunt distribuie după cum urmează: 22.228.800 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte, 93.416.400 euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne și 46.877.400 euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine. 

Cel mai important, fermierii din cele doua sectoare, vegetal și zootehnic, trebuie să îndeplinească și condiții specifice pentru a beneficia de bani. Astfel, fermierii din sectorul vegetal trebuie să fie înscriși în evidențele APIA, să exploateaze suprafețe eligibile pe care se află culturi amplasate pe teren arabil și să dețină contract cu procesatorii pentru livrarea producțiilor obținute de in, cînepă, hamei, tutun și sfeclă de zahăr.  În plus, pentru cultura de cînepă este necesară autorizație de cultivare. 

Dacă ne referim la beneficiarii din sectorul zootehnic, aceștia trebuie să dețină exploatații înregistrate în RNE, în care să existe cel puţin un animal identificat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine. În plus, solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de referință.  De asemenea, fermierul trebuie să fi deținut un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE, iar efectivul din exploataţia înregistrată în RNE să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea unică de plată. 

Prin această hotărâre de Guvern vor fi sprijiniți aproximativ 189.000 de fermieri din toată țara ! 

Sursa foto: Site-ul MADR