Cula Cernăteștilor, locul în care istoria și tradiția locală prind viață

153

Monument de interes național, Cula Cernătești din județul Dolj este situată la circa 35 km de municipiul Craiova, pe drumul 606, pe ruta Craiova – Cernele – Breasta – Cernătești. Aceasta datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, cu transformări în secolul XIX.

„Legenda locului relatează despre viteazul oștean Dimitrie Cernat, care ar fi ridicat aici o clădire din porunca domnitorului Mircea cel Bătrân. Cula însă a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, de boierii Cernătești pe moșia pe care o dețineau pe aceste locuri.”
Cula a fost reabilitată cu ajutorul Consiliului Județean Dolj, aflându-se în prezent sub patronajul Muzeul Olteniei, Secția de Etnografie.

Foarte important este faptul că oamenii din zonă păstrează vechile obiceiuri strămoșești, portul tradițional și simplitatea țăranului fiind puse în lumină și prin prisma Grupului folcloric Grecești-Cernătești, Dolj, coordonat de Liviu Olteanu.