Schema de ajutor de stat IMM Plus, cu componentele Rural Plus și Agro Plus, este din nou funcțională. Sprijinul poate fi accesat de fermieri până la data de 30 iunie 2024, prin intermediul băncilor

1108

Programele Rural Plus și Agro Plus din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS pot fi accesate prin FGCR.

Fondul de Garantare a Creditului Rural-FGCR, sustine agricultura romaneasca din 1994, de 30 de ani,  prin inițiativă, fiind unul dintre pionierii apariției și dezvoltării mecanismului de prefinanțare a subvențiilor, facilitând accesul fermierilor la aceste fonduri. Majoritatea investițiilor din agricultură finanțate cu credite acordate de instituțiile finanțatoare cu garanția FGCR s-au constituit în afaceri de succes.

Schema de ajutor de stat IMM Plus, cu componentele Rural Plus și Agro Plus, este din nou funcțională. Sprijinul poate fi accesat de fermieri până la data de 30 iunie 2024, prin intermediul băncilor.

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) anunță că a demarat procesul de acordare a garanțiilor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS, asociate componentelor:

RURAL PLUS pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii, sectorului alimentar și comerțului cu produse agricole, piscicole și alimentare, cu excepția tutunului și a băuturilor alcoolice, prin acordarea de facilităţi de garantare de către stat și granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.

Lista codurilor CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare în cadrul componentei RURAL PLUS,. categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia, etapele care trebuie parcurse pentru obținerea garanției si lista documentelor necesare analizei solicitării de garantare pot fi consultate pe saitul www.fgcr.ro in sectiunea Garantii Componenta Rural Plus si Agro Plus-Program IMM Plus.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul componentei RURAL PLUS a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 30 iunie 2024, este de 1.980.000.000 lei.

și

AGRO PLUS pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.

Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, nu poate depăşi 5.000.000 lei. Pentru creditele de investiţii valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii.

Categoriile de beneficiari, criteriile de eligibilitate, valorile finanțărilor și ale granturilor de care se poate beneficia, etapele care trebuie parcurse si lista documentelor necesare analizei solicitării de garantare pentru componenta AGRO PLUS pot fi consultate pe saitul www.fgcr.ro in sectiunea Garantii Componenta Rural Plus si Agro Plus-Program IMM Plus.

Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul componentei AGRO PLUS a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 30 iunie 2024, este de 127.630.000 lei din care suma de 27.630.000 lei este alocata FGCR.

Informartii puteti obtine sunand la numerele de telefon:

 021.312.54.63; 021.312.54.64;021.312.54.55

0751.244.244; 0751.244.245