Bani europeni pentru procesarea produsele pomicole

2473

Vin vești bune de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale! Se acordă fonduri europene pentru procesarea produselor pomicole, iar scopul investitiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordarea pentru investitii corporale și necorporale in cadrul intreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

Astfel, vor fi modernizate și vor crea unităti de procesare, se vor introduce noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice și va crește valoarea adăugată a produselor din sectorul pomicol. Sunt doar câteva dintre măsurile vizate de această submăsură.

Cei care  pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsura sunt intreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislatiei nationale in vigoare, dar și cooperativele și grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescărești.

Pentru intreprinderile micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuelilor eligibile, fara a depași 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care acopera tot lantul alimentar și 900.000 euro pentru investitiile care acopera tot lantul alimentar, adică depozitare, colectare, conditionare,  procesare și comercializare. Sprijinul nerambursabil pentru intreprinderile mijlocii este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat și 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat.