Compania de Apă Oltenia: Investițiile de peste 445 milioane de euro pentru apă și canalizare în Dolj, la start

2973
sdr

Asigurarea alimentării cu apă şi a preluării apelor uzate a constituit o preocupare constantă a administraţiei publice locale de-a lungul timpului. Dispunând de echipamente tehnice și utilaje specializate, precum și de personal cu înalt nivel profesional, Compania de Apa Oltenia asigură serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru circa 500.000 de locuitori din județele Dolj și Gorj. Vorbim, mai exact, despre 25 de localități în Dolj, între care și Craiova, și alte două în județul Gorj. Nu este lucru ușor, întrucât fiecare zonă are specificul și problemele ei. Mai mult, în unele localități din județul Dolj, Compania de Apă Oltenia a preluat rețele de alimentare cu apă insuficient dimensionate pentru necesarul local și a făcut investiții pentru a suplini aceste lipsuri. Întreținerea acestor sisteme, ca să nu mai vorbim de extinderea lor, pentru că multe zone, în special cele limitrofe Craiovei, sunt într-o continuă dezvoltare, necesită sume considerabile, astfel că soluția a reprezentat-o atragerea de fonduri europene.

Investiții cu fonduri europene – POIM 2014 – 2020

Mai întâi, cu fonduri ISPA, în etapa 2007 – 2013, au fost reabilitate și modernizate stațiile de apă și de epurare, a fost finalizată stația de epurare a apelor uzate de la Făcăi, însă urgența o reprezenta realizarea unui al doilea fir care să aducă apă de la Izvarna până la Craiova, astfel încât să se acopere deficitul creat de dezvoltarea orașului.

Având în vedere că sursa – Izvarna – situată în nordul județului Gorj, la poalele Parângului – are capacitatea de a asigura cantitatea necesară, a fost gândit, pus pe hârtie și înaintat autorităților cel mai mare proiect vizând dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din Regiunea Olteniei. De fapt, până acum, putem spune că este cel mai mare proiect de acest gen din țară.

La momentul demarării documentației pentru proiect, prin cererea de finanțare, Compania de Apă Oltenia a solicitat includerea în proiect a unui număr mai mare de localități prin care să treacă firul II Izvarna, însă forurile europene au fost foarte stricte cu privire la respectarea unor criterii. Cel mai important era numărul locuitorilor, câștig de cauză având zonele aglomerate în defavoarea localităților cu sate și gospodării aflate la distanță mare unele de altele.

dig

„S-a muncit enorm, s-au făcut documentații, studii și tot ce a fost nevoie pentru acest megaproiect, care a fost declarat eligibil. Astfel, pe 14 mai 2019 a fost semnat contractul de finanțare între S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. și Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management POIM, iar pe 17 martie 2020, la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, a fost semnată decizia de finanțare a proiectului, cu o valoare totală de peste 445 milioane de euro. Vreau să le mulțumesc și pe această cale foștilor directori ai Companiei, Constantin Mitriță și Adriana Câmpeanu, colegilor care au depus toate eforturile și noului primar al Craiovei, doamna Olguța Vasilescu, care a crezut în acest proiect și ne-a acordat tot sprijinul”, a precizat directorul general al Companiei de Apă Oltenia, Alin Ionuț Șuiu.

Apă și canalizare în 23 de localități din Dolj

„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”, finanțat prin POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare) are în vedere dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dolj, pentru conformarea cu obligațiile asumate de România prin Tratatul de Aderare, privind colectarea și epurarea apelor uzate, asigurarea standardelor de calitate a apei destinate consumului uman și dezvoltarea capacității operatorilor de servicii. Investițiile cuprinse în proiect reprezintă un efort de a asigura un grad cât mai apropiat de 100% de acoperire cu servicii centralizate de apă și apă uzată în zona de operare, rezultatul direct fiind îmbunătățirea condițiilor de viață a populației județului Dolj, în procent de peste 50% – beneficiari direcți fiind 355.405 locuitori. Astfel, este prevăzută continuarea procesului de extindere și reabilitare a infrastructurii realizate în etapa 2007 – 2013 în 23 de localități din județul Dolj, respectiv Craiova, Cârcea, Malu Mare, Breasta, Bucovăț, Ghercești, Mischii, Pielești, Șimnicu de Sus, Ișalnița, Coțofenii din Dos, Calafat, Maglavit, Băilești, Poiana Mare, Piscu Vechi, Rastu Nou, Cerăt, Bechet, Ostroveni, Călărași, Dăbuleni și Plenița.

Peste 117 milioane de euro pentru Firul II Izvarna – Craiova

O componentă majoră a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj o reprezintă investiția strategică “Reabilitare și extindere aducțiune fir II Izvarna-Craiova”, obiectiv de investiție de utilitate publică ce constituie varianta de asigurare a deficitului de apă, la o calitate superioară, pentru Municipiul Craiova și localitățile de pe parcursul conductei de aducțiune din județul Dolj și județul Gorj. Firul II de aducțiune Izvarna – Craiova, cu o valoare totală de peste 117 milioane de euro, presupune reabilitarea a 27,4 kilometri de conductă și construirea altor 96,4 de kilometri, precum și amenajarea incintei de captare Izvarna și o stație nouă de hipoclorit. Fiind vorba despre o investiție complexă, a fost împărțită în 6 contracte de lucrări, aflate în diferite stadii ale licitațiilor. Primul dintre ele a fost deja semnat, urmând să demareze lucrările în teren în cel mai scurt timp.

“Coridorul” pe unde va trece firul II de aducțiune Izvarna – Craiova înseamnă o suprafață totală de peste 215 hectare vizate de exproprieri, dintre care aproape 68 de hectare în județul Dolj, iar restul în Gorj. Președintele Consiliului Județean Dolj a emis dispoziția prin care întreaga suprafață a trecut în proprietatea publică a Județului Dolj. Se află în curs de constituire comisiile care se vor ocupa de analizarea dosarelor depuse de către persoanele expropriate pentru fiecare dintre cele 16 localități traversate de viitoarea conductă: Craiova, Filiași, Almăj, Brădești, Coțofenii din Față, Ișalnița și Şimnicu de Sus în județul nostru, precum și Rovinari, Bâlteni, Brănești, Câlnic, Godinești, Plopșoru, Telești, Tismana și Țânțăreni, în Gorj. Pentru despăgubirea proprietarilor afectați de exproprieri, Compania de Apă Oltenia a virat deja Consiliului Județean Dolj – instituția care se ocupă de întreaga procedură de expropriere – suma de 4,10 milioane lei.

Au demarat lucrările

Pentru un control eficient al lucrărilor și al modului de utilizare a fondurilor, întregul proiect a fost împărțit în 22 de contracte de execuție, la care se adaugă două contracte de servicii și alte cinci de achiziții de produse.

Până acum s-au semnat un contract de servicii – cel vizând asistenţa tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea lucrărilor, câștigătorul licitației fiind Asocierea EPTISA ROMANIA SRL – RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL –, și șapte contracte de lucrări: DJ-CL-04 Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Ghercești și rețea de canalizare în comuna Mischii; DJ-CL-03 Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Cârcea și Malu Mare; DJ-CL-07 Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Breasta, Extindere rețele de canalizare în comuna Bucovăț; DJ-CL-11 Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Calafat, satele Basarabi şi Golenți și în comuna Maglavit, satele Maglavit și Hunia și DJ-CL-13 Extindere rețele de apă și canalizare în comunele Poiana Mare și Piscu Vechi, DJ-CL-10 Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Călărași – Bechet, DJ-CL-22 Reabilitare conductă aducţiune Isvarna – Craiova fir II – Tronson VI și DJ-CL-15 Proiectare şi execuţie branşamente în Municipiul Craiova.

CAO – STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE FACAI, DOLJ 1
CAO – STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE FACAI
CAO – STATIA DE TRATARE A APEI ISALNITA, DOLJ 3

Se lucrează deja în Ghercești, Cârcea, Mischii, Malu Mare, Breasta, Bucovăț și urmează să demareze lucrările și în celelalte localități. Compania de Apă Oltenia are termen de finalizare pentru întregul proiect sfârșitul anului 2023.