Festivalul Outdoors Clubs – „Elevi uniți în diversitate” derulat în cadrul proiectului „Comunitate Educațională pentru Viitor – Uniți în Diversitate” s-a desfășurat în Parcul Nicolae Romanescu

933

Liceul de Industrie Alimentară, Craiova, în calitate de Partener, a organizat Festivalul Outdoor Clubs – „Elevi Uniți în Diversitate”, în cadrul proiectului POCU/987/6/26/153366 – „Comunitate Educațională pentru Viitor – Uniți în Diversitate”, alături de Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” Filiaşi, Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea și Fundația Orizont.

Evenimentul s-a desfășurat la Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” Craiova și a fost structurat pe 5 secțiuni, astfel:
Secțiunea 1 – dedicată Atelierului 2 – Dezvoltare personală;
Secțiunea 2 – dedicată Atelierului 5 – Educație interculturală;
Secțiunea 3 – dedicată Atelierului 4 – Creație;
Miercuri, Secțiunea 4 – dedicată Atelierului 3 – Orientare pentru tranziția de la un ciclu școlar la cel următor și
Secțiunea 5 – dedicată Atelierului 1 – Observare/descoperire a cunoștințelor dobândite în educația formală.

„Fiecare secțiune a Festivalului s-a derulat în intervalul orar 13:00-17:30 și s-a încheiat cu festivitatea de premiere. Proiectul va fi implementat în perioada 24 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023 și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și Competențe.
Scopul proiectului constă în reducerea si prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la educatie a 321 elevi, inclusiv elevi aparținând minorității rome și elevi din mediul rural din județul Dolj, prin dezvoltarea unor servicii educaționale integrate de calitate și parcursuri de învățare nonformale outdoor în cadrul a trei comunități educaționale coordonate de 36 personal didactic/de sprijin care și-au îmbunătățit competențele.
Elevii vor prezenta produsele realizate în cadrul Cluburilor Outdoor înființate la nivelul unitățlori de învățământ. Festivalul a contribuit la atingerea Obiectivului specific 4: Dezvoltarea și promovarea spiritului de competiție, asigurarea unui mediu pozitiv pentru dezvoltarea și promovarea talentelor, spiritului de echipă, creativității și aptitudinilor socio-emoționale ale elevilor din grupul țintă al proiectului.”

Elevii alaturi de dascăli au amenajat standurile la Teatrul De vară din Parcul Nicolae Romanescu. La începutul fiecărei Secțiuni de Festival, elevilor li s-a acordat un timp de aproximativ 45 de minute pentru amenajarea standurilor cu produse specifice, realizate în timpul sesiunilor de atelier nonformal în sistem outdoor și 15 minute pentru a-și observa unii celorlalți activitatea. Evaluarea standurilor va fi realizată de către Comisia de jurizare, pe baza Fișei de evaluare a standului cu produse specifice, care va fi completată în urma Etapei II – prezentarea de grup.

 • desfășurarea Festivalului prezentări individuale; prezentări pe grupuri
  anunțarea câștigătorilor și înmânarea diplomelor.
  Pentru fiecare Secțiune de Festival – Etapa individuală, sunt asigurate 14 premii, astfel:
 • 1* Premiul I, în valoare de 1000 lei;
 • 1* Premiul II, în valoare de 800 lei;
 • 1* Premiul III, în valoare de 600 lei;
 • 1* Premiul special al Juriului, în valoare de 500 lei;
 • 10* Mențiune, fiecare în valoare de 300 lei.
  Fiecare elev primește diplomă de participare și rucsac.