Proiect pentru revitalizarea agriculturii

2445

Forțe proaspete pentru agricultură! Un proiect de lege aflat în consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul întineririi forței de muncă din agricultură și profesionalizarea acesteia în vederea eficientizării exploatațiilor agricole, după cum se arată în comunicat. 

Proiectul de act normativ făcut public pe data de 26 iunie 2019 va rămâne în consultare publică pe site-ul MADR timp de 10 zile pentru ca cetățenii şi instituţiile interesate să poată transmite opinii și propuneri. 

Documentul este hotărâre de guvern și se referă la aprobarea metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către MADR. Astfel, se vorbește de un număr de 58 licee cu profil preponderent agricol cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4215/296/2019.  Unul dintre acestea este în Dolj, este vorba de liceul Petre Baniță din Dăbuleni.

Proiectul face și o analiză a situației liceelor. La începutul anului 1990 existau peste 200 licee agricole consacrate care furnizau forța de muncă tânără și specializată în agricultură. În ultimele două decenii, activitatea acestor instituții a început să intre în declin accentuat cauzat, în principal desubfinanțare, atractivitate redusă a elevilor claselor a VIII-a pentru meseriile din agricultură, declin demografic dar și abandon școlar. 

Pentru evitarea desființării liceelor agricole a trebuit să se ia măsuri de reprofilare prin includerea în programa de învățământ a unor specializări care aparțin altor domenii, sau după caz, au adoptat profilul real și uman, situație ce a condus la diminuarea forței de muncă tânără și calificată în agricultură.

În prezent, manualele școlare de specialitate sunt depășite, nu sunt actualizate și nu corespund noilor realități din agricultură, înregistrându-se discrepanțe semnificative între conținutul manualelor de specialitate și tehnologiile actuale din agricultură.

Baza tehnico-materială este învechită, cu laboratoare fără instrumentar didactic corespunzător, sau nefuncțional.

În urma analizei efectuate s-a constatat că, la nivelul anului 2019, doar un număr de 58 de licee tehnologice mai dețin învățământ agricol preponderent. Pentru restul liceelor tehnologice, ponderea specialităților agricole în totalul specializărilor este nesemnificativă, multe dintre fostele licee agricole consacrate schimbându-și profilul. 

Pentru stoparea declinului învățământului agricol românesc, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a susținut modificarea și completarea Legii educației nr. 1/2011 prin introducerea după art. 31 a două noi articole, art. 311 și art. 312. Astfel, s-a creat cadrul legal pentru asigurarea finanțării, din partea MADR, a unor investiții specifice activității din agricultură, a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, precum și a celor aferente înființării de noi specializări sau calificări și pentru programele de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din aceste instituții, după cum se mai arată în proiectul de lege.