Subvenții plătite de APIA pentru crescătorii de capre

2412

 

Fermierii care dețin capre sau țapi în exploatație primesc și în Campania 2020 bani de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic cu o condiție: să dețină minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA.


Beneficiarii, fermieri activi care solicită sprijin cuplat pentru specia caprine trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii. Și anume, să solicite sprijinul pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare. În plus, solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi. Femelele caprine și/sau țapii de reproducție din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6 ani țapii de reproducție la data limită de depunere a cererii de plată, iar efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată. Totodată, beneficiarii trebuie să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat în conf. cu prevederile Reg. (CE) nr. 21/2004, iar femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, în exploataţia pentru care s-a depus cererea unică de plată sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care a fost transferat temporar pentru păşunat. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar, iar ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. Efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minimum un ţap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase, secțiunea principală la 35 de femele caprine.

Cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat trebuie însoțită de documentele specifice și anume, o adeverinţă eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, vizată de către Oficiul pentru Zootehnie județean, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală, înscrierea/înregistrarea ovinelor / caprinelor pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, dar și numărul și femelele ovine/caprine pentru care solicită SCZ detaliate pe crotalii, numărul și berbecii/ţapii înscriși în Registrul genealogic al rasei detaliați pe crotalii și respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/caprine la un berbec/țap înscris în registrul genealogic al aceleiaşi rase. În plus, este nevoie de o adeverinţă eliberată de Oficiul pentru Zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic al rasei la un berbec/ţap cu certificat de origine și numărul și femelele ovine/caprine pentru care solicită SCZ detaliate pe crotalii și numărul de berbeci/ţapi, cu certificat de origine.

Cuantumul SCZ pentru anul 2019 a fost de de 17,7173 euro/cap de animal adică 84,15 de lei pe cap de animal. Pe lângă acest sprijin fermierii primesc și Ajutorul Național Tranzitoriu în cuantum de 4,7157 euro/cap de animal adică 22,397 de lei/cap de animal. Cererile Unice de Plată se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul Municipiului Bucureşti, în perioada 02 martie – 15 mai 2020. Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.