Tot ce trebuie să știți despre subvenția pentru usturoi în 2020

3535

Care sunt termeni cererii de subvenție pentru usturoi, ce acte au fermierii nevoie, dar și condiții sunt puse de stat, veți afla din materialul următor. Programul pentru subvenția la usturoi, mai exact ajutorul de minimis pentru cultivarea usturoiului, continuă și în acest an, asta în condițiile în care măsura de sprijin pentru cultivatorii români de usturoi a fost introdusă de anul trecut pentru a-i ajuta pe producători să facă facă cheltuielilor de producție și pentru a-și extinde suprafețele.

Este cunoscut faptul că în marile rețele comerciale predomină usturoiul de import, în special cel adus din China. Astfel, acum câteva zile, Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de Hotărâre de Guvern privind modul în care se va achita ajutorul de minimis pentru usturoi în acest an. Ministrul Agriculturii Adrian Oros a anunțat în repetate rânduri că toate programele aflate în desfășurare vor continua și în acest an. Anul trecut, Programul de subvenționare a culturii de usturoi a fost demarat la finele lunii februarie, când Guvernul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”. Astfel, și în 2020, Guvernul trebuie să emită/aprobe un act normativ prin care să se instituie Programul Usturoi 2020 cu condițiile și termenele actualizate pentru acest an.


Când se pot depune cererile? Anul trecut aceste cereri au început să de depună la de la începutul lunii martie, la Direcțiile pentru Agricultură Județene, până la data de 15 mai, inclusiv. Cel mai probabil și anul acesta, termenul limită va fi păstrat, așa că fermierii vor putea depune documentația până la această dată. În plus, pot depune cereri pentru subvenția la usturoi producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, producătorii agricoli persoane juridice.


Dacă ne referim la condițiile pe care trebuie să îndeplinească fermierii, trebuie știut că înainte de a depune cererea pentru ajutorul de minimis dedicat culturii de usturoi, fermierii trebuie să se asigure că nu au încasat deja ajutoare de minimis care să totalizeze 15.000 de euro pe ultimii trei ani. Această verificare se face împreună cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipului București, instituțiile stabilind sumele potențial disponibile rămase, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 15.000 euro. În plus, pentru a putea beneficia de sprijinul de 3000 de euro la hectar, cultivatorii de usturoi trebuie să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere și să facă dovada producției realizate prin documente justificative, cum ar fi bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.
Din acest an se introduce obligativitatea ca fermierul să țină un registru cu toate tratamentele fitosanitare aplicate culturii, dar și să depună odată cu restul actelor o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi. În anul de cerere 2020, valorificarea producţiei de usturoi se face în perioada 1 iulie – 20 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti până la data de 27 noiembrie.

Astfel, pentru programul de usturoi 2020, împreună cu cererea de înscriere, fermierii care cultivă usturoi și doresc să obțină subvenția de la stat pentru această cultură trebuie să depună la direcțiile agricole și o serie de documente, cum este copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz, dovadă cont activ bancă/trezorerie, adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză, declarație pe propria răspundere. Acestea sunt documentele necesare pentru ca dumneavoastră, fermierii, să vă puteți înscrie în program.


Spre deosebire de anul trecut, în 2020, beneficiarii sunt eligibili dacă nu depășesc 20.000 de euro ajutor de minimis încasat în ultimii trei ani. Până acum, acest plafon era de 15.000 de euro.