Studenţii Universităţii din Craiova au înfiinţat o seră la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine

2200

Vești bune vin de la Universitatea din Craiova! Tinerii de aici îşi propun să dezvolte strategii inovative pe două direcții: adaptarea soiurilor de plante la condițiile climatologice interschimbabile, precum și generarea de soiuri hibride. Grupul țintă al acestui proiect este alcătuit din 50 de producători/agricultori, înregistrați la nivelul județului, care vor beneficia de produsele generate și, în același timp, de sprijin și îndrumare privind continuarea procesului de producție a soiurilor noi.

Activitatea este parte din proiectul antreprenorial social GRENA – din cadrul CRAF (Centrul de Resurse și Angajament Ford), beneficiind de sprijinul financiar al FORD Motor Company Fund, având ca parteneri Primăria Municipiului Craiova și Universitatea din Craiova.

Caracterul inovator al proiectului GRENA îl reprezintă faptul că va reuși să întrunească, în cadrul aceleiași unități structurale și funcționale, elemente de teorie și practică, urmărind un întreg proces de producție. “În acest sens, se vor lua în calcul următoarele elemente: identificarea nevoilor existente pe piața de consum, locală și regională; preconizarea impactului asupra consumatorilor, a tipurilor/soiurilor de produse noi, hibrizate; studii teoretice și practice de specialitate; sprijin și îndrumare oferită celor interesați să-și dezvolte propria rețea de producție; producția vegetală, în sine; programe de educație pentru sănătate”, se anunță în comunicatul emis de Universitatea din Craiova.

 Un element inovator în cadrul proiectului GRENA, cu impact social puternic, îl reprezintă inițierea și dezvoltarea, la nivelul comunității agricole a județului Dolj, a unei rețele de mici producători de producție vegetală. În acest sens, se vor desfășura  sub-activități precum identificarea și selecția unui număr de 10 mici producători la nivelul județului Dolj (rural și urban) care sunt interesați de dezvoltarea culturilor proprii de producție vegetală, care vor beneficia gratuit de răsaduri, în funcție de perioada anului și tipologia produselor vegetale produse în sera GRENA. În același timp, producătorii beneficiari ai răsadurilor oferite gratuit își vor asuma obligativitatea ca, la rândul lor, să ofere gratuit altor 10 producători răsaduri obținute din producția GRENA. Tot ceea ce se va genera din seră și prin cultura răsadurilor GRENA va purta denumirea GRENA.

 Proiectul GRENA – GREEN NATURE FOR HEALTHY LIFE are ca principal scop recondiționarea potențialului agricol al județului Dolj (producție vegetală), dat fiind că în ultimii ani s-a înregistrat la nivelul regiunii, o reducere semnificativă atât a randamentelor medii, cât și a producțiilor totale în raport cu producțiile vegetale.

Toate activitățile organizate în cadrul GRENA sunt susținute de studenți și absolvenți ai Universității din Craiova, cu sprijinul consilierilor de proiect, în colaborare cu ingineri de profil din cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova.

Sursa foto: UCV Craiova